MARSEILLE Rubrique

Messe de requiem


ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՍՊԻՏԱԿԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ 30-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻ ԱՌԹԻՎ
Մարսելաբնակ հավատացյալ մեր ժողովրդին տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 7-ին ժամը 19-ին Մայր եկեղեցում հոգեհանգստյան պաշտոն կկատարվի 1988թ.-ին Հայաստանում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի զոհերի հոգիների խաղաղության համար :
Հրավիրում ենք միասնական աղոթքի :

Pour accéder à la version complète de cet article,
vous devez être abonné.


Vous utilisez fréquemment armenews ?
Merci alors de penser à vous abonner.